Klachtenprocedure

Klachtenprocedure cliënten

Cliënten kunnen een klacht in eerste instantie bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Indien de cliënt ondersteuning wenst bij de klachtafhandeling, kan hij zijn klacht schriftelijk melden aan de Raad van Bestuur (hierna genoemd: bestuur) van Stichting de Toekomst. Het bestuur zal met de cliënten gesprek gaan om een oplossing te vinden waar eenieder zich in kan vinden.

Cliënten kunnen zich met een klacht ook direct tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg wenden via telefoonnummer 0228-322205 (bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur) of per mail via info@klachtenportaalzorg.nl.

Het adres van de geschillencommissie is:

Geschillencommissie KPZ
Postbus 222
1600AE Enkhuizen
E-mail: contact@geschilleninstantiekpz.nl.

Klachtenreglement-Wkkgz-KPZ (1)

Privacy van onze cliënt

Privacyreglement-cliënten 2023

Stichting de Toekomst voldoet aan de wet op het gebied van bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting de Toekomst heeft een privacyreglement waarin alles wordt beschreven over het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens. Met de persoonlijke gegevens van cliënten wordt bewust en verantwoord omgegaan. De cliënt en mantelzorger(s) worden geïnformeerd over de Wet AVG  en tekenen bij akkoord een verklaring (zorgovereenkomst).

Klanttevredenheidsonderzoek

Stichting DeToekomst_Cliëntervaringsonderzoek_2022

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers en mantelzorgers tevreden zijn. Daarom houden wij elke 3 jaar een cliënt tevredenheidsonderzoek. Met het invullen van de cliënt tevredenheidsonderzoek  kunt u aangeven over welke aspecten van de dagbesteding of begeleiding u tevreden bent en wat er verbeterd kan worden.

In 2022 is een uitgebreid onderzoek geweest onder onze cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgfocuZ.
De conclusie en resultaten is te zien door op bovenstaande link te klikken.

algemene voorwaarden zorgovereenkomst