Klachtenprocedure

Heeft u als deelnemer/cliënt een klacht dan kunt u deze in eerste instantie bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Indien u ondersteuning wenst bij de klachtafhandeling, kan u uw klacht mondeling of schriftelijk melden bij de directie van Stichting de Toekomst. u kunt ook contact opnemen met Marit van Ewijk, de vertrouwenspersoon van LSR(zie flyer) 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@zorggroepdetoekomst.nl 

Eén van de leden van de directie zal zo spoedig mogelijk met u in gesprek gaan om een oplossing te vinden waar een ieder zich in kan vinden. Stichting de Toekomst hanteert een termijn van 6 weken. De termijn van zes weken mag nog eens overschreden worden met 4 weken, hiervan brengen wij u uiteraard op de hoogte.

U kunt zich met een klacht ook direct tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg wenden via telefoonnummer 0228-322205 (bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur) of per mail via info@klachtenportaalzorg.nl. De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ondersteunt, informeert en adviseert u en ons als zorgaanbieder gedurende de klachtenprocedure.

Indien de klacht (melding) niet in onderling overleg opgelost kan worden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie waarbij Stichting de Toekomst zich heeft aangesloten. Stichting de Toekomst is aangesloten bij de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Het adres van de geschillencommissie is:

Geschillencommissie KPZ
Postbus 222
1600AE Enkhuizen
E-mail: contact@geschilleninstantiekpz.nl.

LSR flyer A5 2022 picto Marit van Ewijk.de Toekomst_web

2021-Klachtenreglement-Wkkgz-KPZ (1)

20210115_P_40.1_Klachten_en_meldingen

Privacy van onze cliënt

Stichting de Toekomst voldoet aan de wet op het gebied van bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting de Toekomst heeft een privacyreglement waar alles wordt verteld over het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens. Met de persoonlijke gegevens van clienten wordt bewust en verantwoord omgegaan. De cliënt en mantelzorger(s) worden geïnformeerd over de Wet AVG  en tekenen bij akkoord een verklaring (zorgovereenkomst).

Privacyreglement-cliënten (1)

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers en mantelzorgers tevreden zijn. Daarom houden wij elke 2 jaar een cliënt tevredenheidsonderzoek. Met het invullen van de cliënt tevredenheidsonderzoek  kunt u aangeven over welke aspecten van de dagbesteding of begeleiding u tevreden bent en wat er verbeterd kan worden.

In 2019 is een uitgebreid onderzoek geweest onder onze clienten. Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgfocuZ.
De conclusie en resultaten is te zien door op onderstaande link te klikken.

client tevredenheidsonderzoek

algemene voorwaarden zorgovereenkomst