Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij bieden u daarom drie mogelijkheden om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Zorggroep de Toekomst
Als u een klacht heeft kunt u dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Zorggroep de Toekomst (info@zorggroepdetoekomst.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris
Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Zorggroep de Toekomst. De klachtenfunctionaris zal u van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om ook rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Zorggroep de Toekomst via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kunt u ervoor kiezen om uw geschil voor te leggen aan de stichting Geschilleninstantie KPZ. De Stichting Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

U kunt contact opnemen met de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg via secretariaat@geschillencommissiekpz.nl.

Privacy van onze cliënt

De Toekomst voldoet aan de wet op het gebied van bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Toekomst heeft een privacyreglement/-beleid en privacyverklaring waar alles wordt verteld over het bewaren en verwerken van gegevens. Gegevens van deelnemers en medewerkers worden goed beschermd. Er wordt bewust en verantwoord mee omgegaan. Iedereen is geïnformeerd en heeft zijn akkoordverklaring ondertekend, die uiteraard ook weer kan worden ingetrokken.

Als u via ons website contact met ons opneemt, of u gaat solliciteren, dan komen wij in het bezit van uw gegevens.
Wij bewaren gegevens alleen maar als deze belangrijk voor ons zijn. Als een sollicitatieprocedure voorbij is, verwijderen we alle sollicitaties die we hebben ontvangen (tenzij het een medewerker wordt), zowel op papier als digitaal.

Andere gegevens verzamelen en verwerken wij niet via onze website.

Privacyreglement-cliënten

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers en mantelzorgers tevreden zijn. Daarom houden wij elke 2 jaar een tevredenheidsonderzoek deelnemers kunnen aangeven over welke aspecten van de dagbesteding of begeleiding zij tevreden zijn en wat er verbeterd kan worden.

Ook in 2019 is er een zeer uitgebreid onderzoek geweest onder onze deelnemers, uitgevoerd door het bureau ZorgfocuZ.
De conclusie van de resultaten is te zien door op onderstaande link te klikken.

client tevredenheidsonderzoek