Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. Daarom kunt u hier de privacyverklaring rustig lezen, of downloaden.

Privacyverklaring

Stichting de Toekomst voldoet aan de wet op het gebied van bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting de Toekomst heeft een privacyreglement waarin alles wordt beschreven over het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens. Met de persoonlijke gegevens van cliënten wordt bewust en verantwoord omgegaan. De cliënt en mantelzorger(s) worden geïnformeerd over de Wet AVG en tekenen bij akkoord een verklaring (zorgovereenkomst).

Scroll naar boven