Klachtenprocedure

Hoe zit dat? En hoe gaan wij met uw klacht om…

Zo zit dat dus…

Cliënten kunnen een klacht in eerste instantie bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Indien de cliënt ondersteuning wenst bij de klachtafhandeling, kan hij zijn klacht schriftelijk melden aan de Raad van Bestuur (hierna genoemd: bestuur) van Stichting de Toekomst. Het bestuur zal met de cliënten gesprek gaan om een oplossing te vinden waar eenieder zich in kan vinden. 

Cliënten kunnen zich met een klacht ook direct tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg wenden via telefoonnummer 0228-322205 (bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur) of per mail via info@klachtenportaalzorg.nl. 

Het adres van de geschillencommissie is: 

Geschillencommissie KPZ 
Postbus 222 
1600AE Enkhuizen 
E-mail: contact@geschilleninstantiekpz.nl. 

Scroll naar boven