Dagbesteding & individuele begeleiding met toewijding

Zorgaanbieders die kleinschalig en grootschalige dagbesteding bieden, worden steeds populairder. Dat is niet zo gek, want het past in de huidige maatschappij en alle ontwikkelingen van de zorg. Wij bieden de mensen met één woord ‘participatie’. Dit houdt in dat wij mensen stimuleren om te doen waar zij plezier aan beleven en (naar gelang de behoeften), in contact brengen met anderen en de zelfredzaamheid in stand houden of bevorderen.

Wij hebben oog voor de individuele behoeften en bieden een diversiteit van activiteiten aan.

Door dagbesteding kunnen de cliënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit is mogelijk wanneer de cliënt in kwestie een steunend sociaal netwerk heeft die mantelzorg biedt. Belangrijk is dat de mantelzorger(s) de zorg kunnen dragen en de mogelijkheid krijgen om daarnaast hun eigen dingen te blijven doen. De dagbesteding is om mantelzorger(s) te ontlasten en de cliënt dag structuur, regelmaat en sociale contacten te bieden.

Als cliënten en mantelzorger(s) ondersteuning in de thuissituatie kunnen gebruiken, bieden wij individuele begeleiding/ondersteuning op maat.

Samen kijken en bespreken we wat nodig is. Iedereen is uniek en wij stemmen onze (individuele) begeleiding of dagbesteding altijd af op de situatie en mogelijkheid van de cliënt.

Voor informatie kunt u bellen met telefoon 0180444230/ 0655598673 of een e-mail sturen naar info@zorggroepdetoekomst.nl.